SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'a201629_rhep'@'10.36.192.37' (using password: YES)


Činnosti


Činnosti

V oblasti projekční činnosti a projektové řízení jsme schopni zajistit následující činnosti:

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace:

► analytické studie, případové studie, technicko-ekonomické studie (TES)

► zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

► zpracování Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

► zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

► zpracování Dokumentace pro provádění stavby (DPPS)

► zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

► výkon technického dozoru investora (TDI)

► koordinační a inženýrská činnost v rámci projekční přípravy

► koordinační, inženýrská činnost v rámci realizace, včetně projektového managementu, autorský dozor

Systémy

Výše uvedené činnosti jsme schopni zajistit v rámci projekční přípravy a realizace staveb pro kompletní část elektrotechnických profesí, zejména se jedná o tyto technologické celky:

Slaboproudé systémy - datové rozvody včetně aktivních datových prvků, telefonizace objektu, rozvody společné televizní antény (STA), elektrická požární signalizace (EPS), místní a evakuační rozhlas (MR, ER), poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), elektronická kontrola vstupu (EKV), kamerové systémy (CCTV) a audiovizuální technika (AVT)

Měření a regulace - systémy pro řízení budov a technologických celků včetně Nadstavbových řídicích systémů

Silnoproudé rozvody - kompletní řešení objektových rozvodů včetně napojení objektu

Přípojky a přeložky - řešení silnoproudých a slaboproudých přípojek a přeložek