Vybrané referenční zakázky v rámci oblasti státní správy a krizového řízení:                   Městské kamerové a dohlížecí systémy (MKDS) - projektová dokumentace v různých stupních pro nové instalace a další etapy rozšiřování systémů - např. České Budějovice, Plzeň, Pardubice a další                            IVVS Zlínského kraje - zpracování koncepce řešení a technicko-ekonomické studie varovné a informační infrastruktury (MKDS, VVS)                                                                                                                        Výstražné varovné systémy - projektová dokumentace v různých stupních pro nové instalace a další etapy rozšiřování systémů (obecní rozhlas, hlásné profily, atd.) - např. Liberec, Prostějov, České Budějovice, mikroregiony Podralsko, Úpa, atd.