Na následujících stránkách najdete odkazy na referenční projekční zakázky. Jedná se o významné zakázky, z nichž některé byly částečně řešeny před změnou právní formy společnosti. Reference jsou rozdělené podle jednotlivých segmentů trhu, ve kterých se společnost pohybuje:

Pozemní stavby                                                                                                                 Projekční činnost v rámci výstavby kancelářských budov, obchodně-administrativních center, průmyslové výstavby a dalších objektů. Specifickou činností v této oblasti je rovněž zajištění projekčních prací v rámci výstavby datových center. 

Dopravní stavby                                                                                                                 Projekční činnost v rámci budovaní dopravní infrastruktury zejména v oblasti tunelových a dálničních staveb. Další okruhem činnosti jsou projekty v oblasti informačních systémů pro cestující a provozovatele v rámci hromadné dopravy. 

Státní správa a oblast krizového řízení                                                                       Zpracování dokumentací ve všech stupních a koncepčních materiálů v oblasti řešení bezpečnostních systémů (zejména kamerových a varovných) v různých lokalitách a oblastech působení.