ostatní

Podporované projekty
Naše společnost se formou finanční podpory a technické podpory podílí na projektu záchrany unikátní technické památky, která je evidovaná na seznamu nemovitých památek MKČR. Jedná se o záchranu a revitalizaci unikátní soustavy historických vodních děl v Lužických horách. Bližší informace zde.