činnosti

V oblasti projekční činnosti a projektové řízení jsme schopni zajistit následující činnosti:                                 - zpracování všech stupňů projektové dokumentace:                                                                                           - analytické studie, případové studie, technicko-ekonomické studie (TES)                                                       - zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)                                                                                 - zpracování Dokumentace pro stavební povolení (DSP)                                                                                   - zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)                                                                                   - zpracování  Dokumentace provedení stavby (DPS, RDS)                                                                               - zpracování Dokumentace skutečného stavu (DSS)                                                                                     - koordinační a inženýrská činnost v rámci projekční přípravy                                                                         - koordinační, inženýrská činnost v rámci realizace včetně projektového managementu, autorský dozor            

systémy

Výše uvedené činnosti jsme schopni zajistit v rámci projekční přípravy a realizace staveb pro kompletní část elektrotechnických profesí, zejména se jedná o tyto technologické celky:                                                          - slaboproudé systémy - datové rozvody včetně aktivních datových prvků, telefonizace objektu, rozvody STA,     Elektrická požární signalizace - EPS, místní a evakuační rozhlas (MR, ER), zabezpečovací systémy (EZS, ACS,   CCTV, parkovací systémy)                                                                                                                            - Měření a regulace - systémy pro řízení budov a technologických celků včetně Nadstavbových řídících systémů  - silnoproudé rozvody - kompletní řešení objektových rozvodů včetně napojení objektu                                    - přípojky a přeložky - řešení silnoproudých a slaboproudých přípojek a přeložek