Státní správa a oblast krizového řízení


Rekonstrukce Operačního střediska krizového štábu města Prahy (OSKŠ)
Zpracování projektové dokumentace pro datové systémy, technologický nábytek, technologickou část a SW funkční nadstavbu pro rekonstruované operační středisko včetně krizového štábu
Stupeň PD: TES, DPPS, DSPS
Termín: 2018 - 2019


Monitoring vodních děl Povodí Moravy
Zpracování projektové dokumentace pro monitoring celkem 23 vodních děl včetně integrace do nadstavbového systému investora
Stupeň PD: DPPS
Termín: 2017 - 2018
Varovné a informační systémy (VIS)
Řešení projektové dokumentace pro bezdrátové rozhlasové systémy, sirény a další v oblasti Varovných informačních systémů v různých lokalitách - např. České Budějovice, Olomouc, Zlín, Brno, svazky obcí Podlipansko, Poolšaví, Baťův kanál a mnoho dalších
Stupeň PD: Různé
Termín: Průběžně


Integrovaný vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje
Zpracování koncepce integrovaného vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje včetně vymezení integrovaného projektu a individuálních projektů pro celkem třináct obcí s rozšířenou působností
Stupeň PD: TES, DVZ
Termín: 2010 - 2011


Městské kamerové dohledové systémy (MKDS)
Řešení projektové dokumentace pro MKDS v různých stupních včetně návrhů velínů a integrací s dopravními a dalšími systémy - např. Praha, České Budějovice, Zlín, Domažlice, Mníšek pod Brdy a mnoho dalších
Stupeň PD: Různé
Termín: Průběžně