Dopravní stavby


Tunelový komplex Blanka
Řešení projektové dokumentace pro bezpečnostní a dohledové systémy v různých stupních pro stavby č. 0065, 9515, 0080 a 9515. Komplexní koordinace bezpečnostních a dohledových systémů, spolupráce na SW projektu, provozních řádech, atd.
Stupeň PD: DSP, DVZ, DPPS, AD
Termín: 2010 - 2018


Tunelové stavby
Zpracování projektové dokumentace v různých stupních pro řešení dohledových, komunikačních a bezpečnostních systémů v rámci tunelových staveb např. tunely Valík, Prackovice, Radejčín, Hřebeč, Jihlava, SOKP, Pisárky, Husovice
Stupeň PD: Různé
Termín: Průběžně


Telematické a dopravní systémy
Řešení projektové dokumentace v různých stupních pro telematické a další systémy (např. Úsekové a okamžité měření rychlosti, SOS hlásky, meteostanice, DIS) na různých dálničních stavbách a silnicích 1. třídy - např. D1, D3, D6, D35, R7, SOKP a mnoho dalších
Stupeň PD: Různé
Termín: Průběžně


Dohledové přijímací poplachové centrum DP
Komplexní dokumentace včetně stavební části a ostatních TZB profesí pro vybudování Dohledového přijímací poplachového centra pro bezpečnostní systémy Dopravního podniku Praha včetně řešení velkoplošného zobrazení a vizualizace
Stupeň PD: TES, DPPS
Termín: 2016 - 2018


Systém inteligentních zastávek Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
Výkon technického dozoru investora při realizace první etapy systému inteligentních zastávek MHD a úpravy vozidel MHD
Stupeň PD: TDI
Termín: 2017Monitoring obsazenosti parkovacích míst NV na dálničních odpočívkách
Řešení projektové dokumentace detekčních, dohledových a informačních systémů na dálničních odpočívkách v rámci projektu URSA Czech Republic, který je součástí evropské iniciativy UMneo (URSA MAJOR Neo) mající za cíl poskytnout jednotnou informační platformu pro řidiče nákladních vozidel
Stupeň PD: DSP, DPPS
Termín: 2018 - 2019